Lägstalöner och sysselsättning i den nya arbetsmarknadsforskningen

Är arbetsgivarna slavar under den perfekta marknaden?

En översikt av forskningen om sambandet mellan lägstalöner och sysselsättning. Den här forskningsöversikten är författad av Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Den tar sin utgångspunkt i den nya arbetsmarknadsforskning som har etablerats internationellt under de senaste decennierna.

Tre slutsatser i översikten är följande:

1. De negativa sysselsättningseffekterna av höga lägstalöner har tidigare överdrivits. Ofta är de försumbara, ibland till och med positiva.

2. Den nya arbetsmarknadsforskningen har lett till en höjning av lägstalönerna i omvärlden. Därmed går det inte längre att hävda att de svenska lägstalönerna är anmärkningsvärt höga. Särskilt gäller detta om hänsyn tas till den löneflexibilitet som kollektivavtalen erbjuder.

3. För att avgöra lägstalönernas optimala nivå krävs att flera aspekter vägs samman. Inte minst handlar det om att höga lägstalöner tycks driva på produktiviteten och bidra till ett högt arbetskraftsdeltagande.

Pressmeddelande om rapporten

Om rapporten i media: 

SVT Forum: Seminarium om svensk lönebildning – Lägstalöner och konkurrenskraft