Lommamodellen: när kommunen tog tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

Lomma, en kommun i Skåne, har återkommunaliserat äldreomsorgen.
Rapporten Lommamodellen beskriver bakgrunden till Lommas beslut att gå från privat till egen drift av äldreomsorgen. Ett beslut som bland annat drevs fram av ett intensivt fackligt arbete med att uppmärksamma brister i den privata äldreomsorgen.
Rapporten låter dem som var med och kämpade för, beslutade om eller genomförde återkommunaliseringen komma till tals.
Rapporten utforskar även hur de upplever att det har gått hittills.

Kan Lomma vara en modell för andra kommuner som vill ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen?

Kristin Linderoth är arbetslivsforskare, skribent och utredare. Hon doktorerade i genusvetenskap 2020 med avhandlingen Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003, som tilldelades 2021 års Rudolf Meidner-pris.

Elvira Liljeröd har bidragit med research till rapporten. Ett varmt tack också till Mari Huupponen (Kommunal), Ulrika Lorentzi och Jonathan Herlitz (LO), för värdefulla inspel och kommentarer, samt till alla som ställt upp och låtit sig intervjuas för rapporten.

Rapporten är framtagen i samarbete med LO.

Webbinarium

I media

Rörelsen Ulrika Lorentzi: Moderata Lomma visar hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Sydsvenskan Ledare Så här kan kommunen äntligen ordna en bättre äldreomsorg

Hela Gotland Ledare Privata äldreboenden på Gotland har lägre bemanning

Skånska Dagbladet Artikel ”Oppositionen vill göra om Lommas misstag”

Dagens Arena Ledare Hoppfullt att Kommunsverige gör slut med LOV

Dagens Arena Ledare Stoppa SD:s tvångsprivatisering av äldreomsorgen

Värmlands Folkblad Ledare Ta tillbaka kontrollen

Nya Aktuellt i politiken Modell för att backa privatisering

Kommunal: En välkommen rapport visar att återkommunalisering av äldreomsorg är möjligt