LO:s och Svenskt Näringslivs opinionsbildningsarbete i valrörelsen 2010

Den här rapporten fokuserar på vilka likheter och skillnader det fanns mellan Sveriges två kanske mest inflytelserika intresseorganisationer, LO och Svenskt Närings­liv, i deras opinionsbildningsarbete i valet 2010.

Tidsperioden som rapporten fokuserar på börjar hösten 2009 och pågår fram till valet i september 2010 samt de reflektioner som LO och Svenskt Näringsliv har gjort efter valet. Rapporten bygger främst på intervjuer med företrädare för LO och Svenskt Näringsliv samt internt material från organisationerna.

Rapporten är författad av Claes Nordmark och grundar sig på dennes magisteruppsats i statsvetenskap vid Uppsala universitet vårterminen 2011.

Läs rapporten

Ladda ned LO:s och Svenskt Näringslivs opinionsbildningsarbete i valrörelsen 2010 (pdf)