Lyckan på svensk arbetsmarknad

I rapporten Lyckan på svensk arbetsmarknad – trender, konsekvenser och åtgärder introducerar fackförbundet Juseks samhällsekonomiska chef Daniel Lind den nationalekonomiska forskningen om välbefinnande i arbetslivet och tillämpar den på svensk arbetsmarknad.

Rapporten visar att det är viktigt att stimulera kreativiteten i arbetet, att arbetet inte påverkar livet i övrigt negativt, och att det kännetecknas av en rimlig nivå på negativ stress. Vidare handlar det om att ge individen ett så stort inflytande som möjligt över vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säkerställa att verksamheten drivs på ett rättvist sätt och att det är högt i tak och att verksamheten kan ifrågasättas.

En förändring i den här riktningen bär på möjligheten till både ökad livskvalitet och högre produktivitet.