Makten över samhällsidéerna – en granskning av svenska tankesmedjor

Av Sverker Lindström

Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och kända idébaserade instituten är tio associerade med företagsintressen. Finansiellt är de helt dominerande. Den ekonomiska obalansen mellan olika ideologiska intressen är stor.

Läs rapporten

Ladda ned Makten över samhällsidéerna – en granskning av svenska tankesmedjor (pdf)