Makthavarna i Algeriet

I orubbat bo?

Förhoppningen med den här rapporten är att den kan sprida kunskap och information om den underrapporterade situationen i Algeriet, och vad som står på spel i Afrikas till ytan största land. Befolkningen i Algeriet är ung och har nekats den demokratiska utveckling som den arabiska våren väckte hopp om. Därmed har också Nordafrika och Medelhavsregionen gått miste om den demokratisering och avmilitarisering som är en förutsättning för utveckling i regionen.

Marianne Laanatza forskar inom empirisk konfliktforskning, främst med inriktning på Mellanöstern och Nordafrika, samt inom internationell handelspolitik med specialisering på EU:s frihandelsavtal med utvecklingsländer.

Se seminariet om rapporten här.