Mänskligare maskiner

I den artificiella intelligensens tid.

Hur kan den nya tekniken komplettera människan i stället för att ersätta henne? Hur kan tekniska innovationer följas och hjälpas av politiska innovationer? Hur ska relationen, för det är just en relation, mellan människa och maskin se ut? Hur kan techbolagen fås att ta större ansvar för ekonomin som helhet? Vi kan och bör påverka vart teknikutvecklingen tar oss. Då kan maskinerna paradoxalt nog hjälpa oss att bli mer mänskliga. Och framför allt skapa ett mänskligare samhälle.

Rapportförfattaren Katrine Marçal är journalist och författare. Hon är bosatt i London och skriver för Dagens Nyheter. Boken ”Det enda könet” eller på engelska ”Who Cooked Adam Smith’s Dinner?” har översatts till 20 språk.