Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till

Den svenska sjukvården har reformerats i grunden sedan början av 1990-talet. Då inleddes en period av avreglering, konkurrensutsättning, marknadisering och privatisering. Motiveringarna hämtades från Storbritannien och USA och kom även att prägla reformeringen av skolan, järnvägen och elmarknaden.

I den här rapporten går Mats Wingborg igenom hur den svenska sjukvården reformerats, från konkurrensutsättning där resurser styrdes utifrån marknadsprinciper till öppnandet av fler privata utförare och privatiseringar, samt beslutet om lagen om valfrihetssystem. Rapporten lyfter även vilka konsekvenser reformerna har fått.