Minimera reservatsarealen!

Magnus Nilsson, journalist och miljökonsult, har åt Arena Idé granskat den pågående utvecklingen i våra skogar, vad aktuell forskning säger och vad gällande lagstiftning innebär.

I rapporten “Minimera reservatsarealen” diskuterar han vilka förändringar av politiken som krävs för att de antagna naturvårdsmålen för skogen ska kunna klaras på ett sätt som minimerar konflikten mellan naturskydd och virkesproduktion.

Läs rapporten

Ladda ned Minimera reservatsarealen (pdf)