När kommunen blev en marknad – trettio år med New Public Management i Uppsala kommun

Rapporten När kommunen blev en marknad är en beskrivning av trettio års styr- och organisations­experiment i Uppsala kommun, av de bakomliggande nyliberala idéer som till stor del styrt denna utveckling (New Public Management), samt av några konsekvenser denna utveckling fått för den kommunala verksamheten.

Rapporten inleds med en beskrivning av de nyliberala idéerna, som idag ofta går under namnet New Public Management, och dess framväxt. Därefter beskrivs utvecklingen i Uppsala kommun under cirka tre decennier, om hur den styrts och organiserats från mitten av 80-talet fram till idag. Lars Nelander beskriver de ständiga organisationsförändringarna som lett till en desorganiserad och instabil kommun som blivit svår att planera, överblicka och förstå och allt svårare att se som en sammanhängande helhet.

Om författaren

Lars Nelander arbetade mellan åren 1971 och 2012 i Uppsala kommun, först inom den kommunala barnomsorgen, senare som föreståndare för en dygnet-runt-institution för ungdomar med psykosocial problematik, slutligen som utredare och projektledare i den kommunala administrationen.