Johannes Åsberg: En radikal och progressiv stadspolitik – En provisorisk utopi. Del 1 i »Ny tid-serien«

Under det senaste århundradet har det skett en start global urbanisering. Över hälften av jordens befolkning bor i dag i snabbt växande städer. Städernas ständigt ökande betydelse märks på alla nivåer och inom alla samhällets sfärer, i allt från ekonomi och näringsliv till kultur och konst.

Även Sverige kännetecknas av en tydlig urbanisering, men utvecklingen här skiljer sig naturligtvis mycket från den globala trenden av täta, oöverskådliga megastäder och slumbebyggelse. Förutsättningarna för en radikal och progressiv stadspolitik ser väldigt olika ut beroende på om vi talar om Malmö eller Mumbai. Den här rapporten berör i första hand stadspolitik i en svensk kontext.

Läs rapporten

Ladda ned En radikal och progressiv stadspolitik – En provisorisk utopi (pdf)