Wojtek Kalinowski: What’s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom. Del 2 i »Ny tid-serien«

Det finns djupgående historiska och sociala orsaker till vänsterns svårigheter i dagens Frankrike, men Frankrike är inte det enda landet där vänstern inte förmår ta sig an de omvälvningar som pågår sedan 1980- och 90-talen, framför allt (men inte enbart) på arbetsmarknaden.

Fransk ekonomi har gått igenom samma “produktivitetsbad” som andra länders ekonomier, med samma insider/outsider-problematik. Jämfört med Sverige är segregationen på arbetsmarknaden äldre och djupare, och den franska sysselsättningspolitiken har varit mindre framgångsrik på att motverka dem.

Läs rapporten

Ladda ned What’s left? Fransk vänster efter förnyelsen som aldrig kom (pdf)