Ingemar Lindberg: Nästa vänster – efter den nationella klasskompromissens tid. Del 4 i »Ny tid-serien«

Europeisk socialdemokrati rörde sig på 1990-talet bort från klassanalys och långsiktig samhällsförändring till förmån för en röstmaximeringsstrategi, vänd mot en otydlig “medelklass”.

Kritiska röster mot den utvecklingen har främst höjts inom de fackliga rörelserna och från en del vänsterdebattörer och aktiva i ungdomsförbunden. Invändningarna har dock ofta framstått som mer tillbakablickande än framtidsinriktade.

I dag är socialdemokratin splittrad och vilsen.

Läs rapporten

Ladda ned Nästa vänster – efter den nationella klasskompromissens tid (pdf)