Håkan Arvidsson: Det civila samhället mellan stat och marknad. Del 5 i »Ny tid-serien«

Boken
 Makten,
 socialismen
 och
 demokratin
 som
 jag
 och
 Lennart
 Berntson
 utgav
 1979
 var
 i
 allt
 väsentligt
 en
 reaktion
 på
 vårt
 långa
 engagemang
 i
 60‐
 och
 70‐talets
 vänsterrörelse
 och
 dess
 problematiska
 förhållande
 till
 socialismens
 utveckling
 i
 Sovjetunionen
 och
 Östeuropa.

Läs rapporten

Ladda ned Det civila samhället mellan stat och marknad (pdf)