Olav Fumarola Unsgaard: Nationalisera äldreomsorgen?

Rapport 3 i projektet »Välfärdens framtida finansiering«

Äldreomsorgen är en central del av vår välfärd. Det finns en stor uppslutning kring en solidariskt skattefinansierad omsorg. Vi kräver lika tillgång till välfärd på lika villkor för alla medborgare, lika behandling av medborgare, så hög kvalitet att alla medborgare vill ha dem, en finansieringsform som gör att alla har råd och insyn så att kvaliteten kan bevakas.

Men är det så i dag? Och kommer det att vara så om 10–15 år när den demografiska utvecklingen har accentuerats ytterligare? Och vad händer i glesbygdskommunerna? Kommer de att ha råd? Kommer de att ha personal till äldreomsorgen?

Rapporten har tre delar. Fokus i det första avsnittet kommer att handla om de problem som i dag råder inom den svenska äldrevården, särskilt frågorna kring äldreomsorgens verksamhetsutveckling. Grunden för vår analys är att den svenska äldreomsorgen redan i dag har ett antal problem.

Del två handlar om framtiden, närmare bestämt perioden från 2020 och framåt. Om vi med forskningens hjälp försöker skåda in i framtiden ser vi en än mer problematisk situation, rent demografiskt.

Del tre är en något förkortad version av Mats Thorslunds rapport och slutsatserna där bygger på hans forskning.

Läs rapporten

Ladda ned Nationalisera äldreomsorgen? (pdf)