Osäkra jobb

– Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar

I Sverige minskar tillsvidareanställningarna sedan mer än 20 år tillbaka. I stället ökar antalet tidsbegränsade anställningar, timvikariat, projekt- och provanställningar som aldrig leder till en fast anställning. Det handlar om ”sms-anställningar”, anställningar där medarbetaren får ett sms med kort varsel om när nästa pass börjar. Vår tids daglönare som inte vet från en dag till en annan om de har ett jobb att gå till. Bland de som har otrygga anlitandeformer finns också alla de som tvingas bli egenföretagare för att sedan utföra samma jobb som de tidigare gjorde som anställda. detta har länge varit vanligt inom medie- och kultursektorerna, men sprids nu till allt fler branscher. Utvecklingen är internationell.

I rapporten, Osäkra jobb, skriver Karin Thorasdotter och Mats Wingborg framför allt om arbetstagare med tidsbegränsade anställningar, men texten relaterar samtidigt till andra former av otrygga jobb och till olika faktorer som bidrar till att fler jobb blir osäkra, i synnerhet hög arbetslöshet.

Otrygga anlitandeformer var ett projekt inom Arena Idé under 2012– 2013 där vi belyste förekomsten av denna växande del av arbetsmarknaden och vilka konsekvenser den får för individerna, arbetsplatserna, den fackliga rörelsen och samhället. Ladda ner de två första rapporterna, Otrygg på jobbet, otrygg i systemet och Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer och beställ boken, Stoppa skitlivet.