Otrygg på jobbet, otrygg i systemet

En syntes av fakta och perspektiv gällande osäkra och otrygga anlitandeformer på den svenska arbetsmarknaden. Av Victor Bernhardtz.

Denna rapport är den första inom Arena Idés projekt “Otrygga anlitandeformer”.

I debatten om den svenska arbetsmarknaden är osäkra och otrygga anlitandeformer ett återkommande tema. Med det menas alla anställnings- och uppdragsförhållanden som på något sätt ersätter en tillsvidareanställning.

Den här rapporten belyser olika problematiker med otrygga och osäkra anlitandeformer. Rapporten beskriver hur sådana anlitandeformer yttrar sig i specifika branscher, och analyserar vilka konsekvenser förekomsten av sådana anlitandeformer får för de som genom sin anlitandeform riskerar att falla utanför systemets ramar.

Den svenska välfärden är i stor utsträckning konstruerad kring idén om att medborgaren har en tillsvidareanställning. När allt fler tjänar sitt levebröd på annat sätt, blir det angeläget att peka på de diskrepanser som då uppstår. Sådana effekter förstärks dessutom av ett antal arbetsmarknadspolitiska reformer som genomförts under 2000-talet.

Victor Bernhardtz rapport bygger dels på rapporter och underlag från institutioner som på ett eller annat sätt intresserar sig för svensk arbetsmarknad, dels på intervjuer genomförda med företrädare för arbetstagarorganisationer.

Läs rapporten

Ladda ned Otrygg på jobbet, otrygg i systemet (pdf)