Petter Odmark: Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem. Rapport 1 i projektet Välfärdens framtida finansiering

Jag kommer i den här skriften att lansera tre teser. Hur kan utmaningen förstås, hur bör åt­gärder analyseras och hur förhåller sig hot i framtiden till hot i nutid.

Min första tes är att det kan finnas vissa långsiktiga systemlösningar som är önskvärda för att skapa stabilitet över tid men att de flesta åtgärder som föreslås är önskvärda just nu på helt egna meriter. Och, lösningar som inte kan stå på egna ben nu bör inte genomföras på basis av spekulationer om vad som kan hända om trettio år.

Min andra tes är att välfärdsstatens framtida finansiering är en betydligt mer ideologisk fråga än vad den ofta framställs som.

Min tredje tes är att morgondagens utmaningar redan är här. Ideologiska skillnader och andra politiska konfliktdimensioner blir lätt suddiga när man blickar trettio år framåt i tiden men desto tydligare när i grunden samma frågor ställs i nuet.

Läs rapporten

Ladda ned Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem (pdf)