Policies for Innovation in Times of Digitalization

Rapporten ”Politics for Innovation in Times of Digitalization. A Comparative rapport on innovation policies in Finland, Sweden and Germany” är ett resultat av ett samarbete mellan de tre tankesmedjorna Arena idé, Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland, samt Kalevi Sorsa Foundation i Finland.

Det finns förstås många skillnader mellan Sverige, Tyskland och Finland. Men ett viktigt gemensamt drag är industrins nyckelroll i ländernas ekonomi. Det finns också sedan länge en politik för och olika institutioner för att understödja innovationer och industriell utveckling. Rapporten kartlägger hur innovationspolitiken formuleras och struktureras i de tre länderna, och beskriver hur politiken utvecklats mot bakgrund av de senaste decenniernas globalisering och marknadsliberalisering. Rapporten väger också in den aktuella debatten kring om digitaliseringen av ekonomin och arbetslivet, som går under beteckningar som ”den fjärde industriella revolutionen” eller ”den andra maskinåldern”.

En viktig slutsats är att statens roll behöver omdefinieras från att ha varit en passiv finansiär av forskning och utveckling till en aktiv investerare, inte minst så att den teknologiska utvecklingens frukter kan fördelas mer rättvist.

Kapitlet om Sverige är skrivet av Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia och knuten till Arena Idé.