Politikens plats: Demokratins kris och lokal politik

Kommunen är en demokratisk organisation vars ledning utses av invånarna i allmänna val. Men hur balanseras det med ett bristande medborgerligt engagemang på lokal nivå, frågar sig Henrik Berggren i en essä som tar läsaren genom tid och rum.

Läs rapporten Politikens plats: Demokratins kris och lokal politik här (pdf).

I Sverige finns en balans och spänning mellan kommunerna och staten, mellan lokalt självstyre och nationell politik. Kommunerna har ofta betraktats som en arena för gemenskap och delaktighet, medan staten betraktas som en övergripande politisk demokratisk struktur.

Den här dialektiken eller spänningen har djupa rötter i vår historia och i idéhistorien. Men hur är det ställt i dag med den lokala demokratin? Är den livskraftig efter alla kommunsammanslagningar och marknadsexperiment?

Detta är temat för författaren och historikern Henrik Berggrens essä ”Politikens plats: demokratins kris och lokal politik” som Arena Idé ger ut inom ramen för projektet Politikens Plats.