Rörelsejurister

Vägen mot en samhällsförändrande juridik – om makt, civilsamhälle och behovet av nya jurister

Rami Al-khamisi har skrivit en rapport han själv hade velat läsa, som nybliven juridikstudent, som organisatör. För att stärkas och inspireras. För att få kunskap och rätt verktyg. För att kunna använda juridiken för att pressa tillbaka de sociala orättvisorna som länge sköljt över oss.

Rapporten bygger på Rami Al-khamisis resa, från juridiken som självförsvar till juridik i gräsrotsorganiseringens tjänst. Den bygger också på en studieresa till USA under hösten 2015. Rapporten avslutas med tio principer för rörelsejurister för social rättvisa.

Rami Al-Khamisi är uppväxt i Stockholmsförorten Husby. Han är jurist och en av grundarna för den urbana rättviserörelsen Megafonen. Rami har sedan 2008 haft en framträdande roll i de sociala rörelserna i miljonprogrammen och arbetat med gräsrotsorganisering, demokratiutveckling och opinionsbildning.

Läs ett referat från Ramis presentation av rapporten på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet den 20 januari 2016 ››

Läs Juridiken som verktyg för förändring av Al-khamisi i Magasinet Paragraf 2016-06-09.

2019 utkom Rörelsejuridiken som motstånd.