Så blir klimatpolitiken jämlik

Uppspelet inför klimatmötet i Paris var ödesmättat. Värden för mötet, president François Hollande, konstaterade att aldrig har insatserna varit så höga som vid detta möte. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon menade att det är en möjlighet som aldrig kommer tillbaka och påven trumfade alla med att säga att vi är på randen till att begå kollektivt självmord. Frågan som inställer sig är givetvis: hur gick det?

I rapporten Så blir klimatpolitiken jämlik går Sandro Scocco igenom läget inför klimatmötet i Paris 2015, vilka möjligheter avtalet har och hur klimatpolitiken skulle kunna verka för en ökad global jämlikhet.