Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar

Efter mer än tio års fördröjning beslöt Sveriges riksdag under mars 2014 att införa ”Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier”, insynslagen. De första redovisningarna enligt lagens krav blev offentliga på Kammarkollegiets hemsida under sommaren 2015. Ungefär samtidigt tillsatte regeringen Reinfeldt en ny kommitté med uppgift att lägga fram förslag så att lagen så småningom kan svara upp till löftet om ”insyn”.

I rapporten Sabotera inte öppenheten om partipolitikens pengar belyser Sverker Lindström frågan om finansieringen av partierna och de allt fler personvalskampanjerna, men också om partiernas ekonomi och skandalen med Moderaternas hemliga mångmiljongåvor och dåvarande justitieminister Beatrice Asks och regeringens fördröjning av lagstiftningen.