Sätt riksdagen i karantän – en rapport om svängdörren mellan politik och påverkansindustri

Påverkansindustrin blomstrar i hela västvärlden. ICCO:s rapport om lobbyism skildrar en bransch på frammarsch. ”Pr-byråer är på uppgång, växer i omsättning och är optimistiska inför framtiden. Vinsterna ökar.” Samtidigt varierar graden av regleringar och lagstiftning kraftigt länder emellan. Medan USA, där påverkansbranschen är etablerad sedan länge, har åtskilliga verktyg för att kontrollera och granska industrin saknar Sverige helt regleringar.

Läs Daniel Mathisens rapport om regler för lobbyism i EU och USA, och vad konsekvenserna blir när regler saknas.

 

*****