Sjukvårdskrisen i Region Stockholm

Professionens förslag och krav på förbättringar

Sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022. Att lyssna till erfarenheter och förslag från de som dagligen arbetar i vården är nödvändigt för att partiernas politik ska vara förankrad i verkligheten. Dialogen med professionen blir ännu viktigare efter valdagen när politiken ska genomföras och fortsätta att utvecklas.

I rapporten Sjukvårdskrisen i Region Stockholm – professionens förslag och krav på förbättringar har Thomas Lindh intervjuat företrädare för olika professioner inför valet till regionfullmäktige i Region Stockholm 2022.

 

Thomas Lindh (teknologie doktor) har varit lärare och forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) under närmare 30 år. Han har arbetat med tekniska tillämpningar inom hälso- och sjukvård, särskilt trådlösa sensorsystem. Han är aktiv i sjukvårdsfrågor i Vendelsö Socialdemokratiska förening.

Webbinarium