Søren Krarup – konservatismens tredje våg

Søren Krarup är inte särskilt känd utanför Danmark. Men han har haft en stor betydelse som Dansk Folkepartis intellektuella röst. I mer än femtio år har han envist utarbetat en hård konservatism för 2000-talet. Dansk politik lever nu under hans skugga. Den är i dag en del av en europeisk konservativ våg. Den består av EU-motstånd, invandrarfientlighet och islamofobi.

Per Wirtén har läst Søren Krarup och försöker genom honom förstå hur konservatismens tredje våg har förvaltat och förnyat ett gammalt demokratifientligt arv.