Spillover effects of social policies

Arena Idé visar i en ny rapport av forskarna Anna Baranowska-Rataj och Björn Högberg visar att mäns välbefinnande drabbas hårdare när trygghetssystemen är svaga. Det gäller även män med anställning.

Sverigedemokraternas framgångar bygger i hög utsträckning på att män både representerar och röstar på partiet. Forskning har visat att partiet burits fram av ett missnöje bland ekonomiska förlorare av alliansens arbetslinje-politik (DN debatt 5/9). Det kan dock inte förklara den manliga dominansen. Läs Arenas chefsekonoms artikel i frågan på DN debatt.

Rapporten är skriven på engelska.