Svensk industris konkurrenskraft i en ny global ekonomi

Hur fungerar den globala ekonomin? I vilken utsträckning är Kina världens fabrik? Hur konsumtionsledd är USA:s tillväxt, och hur stort är USA:s bidrag till de globala obalanserna? Hur handelsberoende är Sverige och vilka är våra viktigaste handelspartners? Hur konkurrenskraftig är svensk ekonomi och svensk industri, och vad har hänt med Sverige sedan finanskrisen 2008–09?

Detta är några av de frågor som ledande institutioner som IMF, WTO och OECD med betydande kraft har tagit sig an under senare år. Många av svaren återstår, men det är otvivelaktigt så att det globala produktionssystemets förändrade funktionssätt på ett fundamentalt sätt påverkar hur man bör se på globaliseringen, handeln mellan länder, konkurrenskraft och den pågående strukturomvandlingen.

Välkommen på lansering av en rapport skriven av Daniel Lind, fil.dr i ekonomisk historia och en av Sveriges ledande experter på industrins konkurrenskraft. Rapporten som består av två artiklar tidigare publicerade i Ekonomisk Debatt analyserar och diskuterar några av de implikationer som är eller kan komma att bli relevanta för Sverige: ekonomiskt, politiskt och avtalspolitiskt.