Svenska företag som sparkar fackligt aktiva

Exempel från Sri Lanka, Thailand och Indien.

Vid flera tillfällen har fabriksledningar vid svenska företag etablerade i länder i syd avskedat fackligt aktiva arbetare. Denna studie granskar fyra konflikter mellan fackklubbar och fabriksledningar där arbetare blivit sparkade.

Konflikterna utspelade sig vid Trelleborgs däckfabrik i frizonen Biyagama i Sri Lanka 2005, vid Mölnlycke Health Cares fabrik nummer ett för tillverkning av operationskläder utanför Bangkok i Thailand 2011–2013, vid Electrolux tvättmaskinsfabrik i industriparken Hemaraj i Thailand 2013–2014, och vid Volvo AB:s bussfabrik i Hoskote utanför Bangalore i Indien 2010–2018.

I samtliga dessa fall ledde avskedandena till kraftfulla protester och omfattande lokala demonstrationer. Aktionerna organiserades av de lokala fackklubbarna, ibland också i samverkan med nationella fackförbund och fackliga nätverk. Avskedandena ledde också till att globala fackliga organisationer, koncernfackliga strukturer samt fackförbund och fackklubbar i Sverige agerade.

Kärnan i studien är en genomgång av hur dessa fackliga organisationer på olika nivåer agerade. Studien beskriver också hur fabriksledningarna, koncernledningarna och ägarna av företagen agerade under konflikterna.

Rapportförfattare är Mats Wingborg, som är författare, journalist och fristående utredare.