Sverker Lindström: Pengar till politikerna och risken för korruption

Sverige anses inte ha någon omfattande korruption. Ett resultat av den uppfattningen är att vi hittills har saknat lagstiftning om de politiska partiernas finansiering. En annan förklaring är att Moderaterna i sex år motarbetat en lagstiftning. Under tiden har Moderaterna tagit emot mer än 90 miljoner kronor från anonyma givare.

Sedan 2008 jagas Sverige av Europarådets antikorruptionsenhet GRECO för att vi saknar en lagstiftning. Det är endast Sverige och tre andra länder, Malta, San Marino och Schweiz, som saknar lagar om politikens finansiering.

Nu tycks dock enighet finnas i de svenska partierna om att en lagstiftning ska vara på plats innan valet i september nästa år. Detta blev möjligt sedan Moderaterna på några veckor gick från ett mer än tioårigt stenhårt nej till lagstiftning till att partiet plötsligt sade sig vilja ha en lagreglering.

I den här rapporten redovisas en rad krav på innehållet i en sådan lag, dels krav som GRECO ställt på Sverige, dels krav som kan härledas ur det utredningsförslag som publicerades 2004 samt krav som bygger på erfarenheter från senare års diskussioner.

Rapporten är del 17 i Ny Tid-serien.

Läs rapporten

Ladda ned Pengar till politikerna och risken för korruption (pdf)