Taiwan – den okända och hotade demokratin

Om en skör demokrati i skuggan av Kina.

Taiwan och Kina var båda diktaturer. Det ena landet valde demokrati och det andra fortsatt och stenhård diktatur. Taiwan var tidigt en framgångsrik ekonomi i Asien. Men sedan försvann landet ur blickfånget. Finns det något skäl att bry sig om denna lilla ö öster om Kina?

Författaren Jojje Olsson är journalist och författare sedan 2007 bosatt i Asien, där han rapporterat på plats för över 100 svenska publikationer. Han bor sedan 2016 på Taiwan, efter att ha blivit nekad nytt visum till Kina på grund av sitt arbete. Jojje tog 2010 sin magisterexamen i journalistik vid University of Hong Kong, en utbildning med fokus på att rapportera om Kina. Detta är hans sjätte bok sedan dess.

Rapporten har uppdaterats och kompletterats i december 2021.