Taksim är överallt – En rapport om Gezipark-revolten sommaren 2013

”För någon som bott i Istanbul var synen lika fantastisk som om SSU och Ung Vänster gemensamt skulle ha ockuperat Sergels Torg i Stockholm, skurit av trafiken i alla riktningar med barrikader och hängt upp tygporträtt av Karl Marx och Olof Palme längs Kulturhuset.”

Så skriver Alexandra Franzén i inledningen till sin exposé över protesterna och ockupationen av Taksimtorget i Istanbul 2013. Rapporten skildrar en protest på metanivå. En ockupation av det urbana rummet för att bevara den fysiska plats, det offentliga rum, som är det demokratiska samtalets förutsättning. Ockupationen av Taksim var ett uttryck för många turkars oro att demokratin i landet håller på att urholkas. Taksim är överallt.

Författaren till rapporten är Alexandra Franzén är utbildad underrättelseanalytiker och arbetar som frilansjournalist med inriktning mot Mellanöstern. Hon har omfattande erfarenhet från Turkiet. Hon har bland annat studerat turkiska i Ankara samt varit trainee på tankesmedjan Global Political Trends Center i Istanbul. Under senhösten 2013 var hon stipendiat i turkologi på det Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.