Tankesmedjor 2012 – söker makt över samhällsidéerna

Av Sverker Lindström

I början av 2010 redovisades i rapporten ”Makten över samhällsidéerna” en granskning av de största stiftelserna, instituten och föreningarna som bedriver en verksamhet som kan beskrivas som en tankesmedja. I den här rapporten ”Tankesmedjorna 2012” har en uppdatering skett.

Den totala bilden har inte förändrats. Tankesmedjor betalda av eller anknutna till näringslivet är i mycket stor majoritet både till antal och till ekonomiska resurser.

Läs rapporten

Ladda ned Tankesmedjor 2012 – söker makt över samhällsidéerna (pdf)