The Populist Signal

The Populist Signal handlar om den turbulenta politiska scen som utspelas i Storbritannien och över hela Västeuropa. Rapporten beskriver ökningen av populistiska partier som en produkt av besvikelse med politiska partier och val, av människor som känner att de inte har en röst i de beslut som fattas.

Författaren Claudia Chwalisz skriver om medborgarnas minskade tilltro till ”etablissemanget” och politiska partiers problem med att representera sina väljargrupper i tider när både partilojalitet och medlemsantal för de politiska partierna ligger på en historisk låg nivå.

Rapporten är en del av projektet Politikens Plats.