Tillbaka till socialförsäkringar för alla

Sedan mitten av 1990-talet har täckningsgraden i de allmänna socialförsäkringarna minskat kraftigt. Parallellt har olika lösningar organiserats utanför den allmänna försäkringen i form av olika typer av tilläggsförsäkringar. Det rör sig framförallt om kollektivavtalade lösningar. I denna rapport diskuteras konsekvenserna av denna utveckling. Vidare presenteras en skiss på hur en reform skulle kunna genomföras för en sammanhållen och mer jämlik socialförsäkring med hög täckningsgrad.

Detta är en utveckling som Anna Hedborg diskuterar i rapporten ”Tillbaka till socialförsäkringar för alla”. Den presenterar en skiss på en reform som kan leda till en mer sammanhållen och jämlik socialförsäkring med hög täckningsgrad.