Tio år med Diskrimineringsombudsmannen

Om nedmonteringen av diskrimineringsskyddet.

DO har misslyckats med att göra det enklare för människor som diskrimineras att få hjälp.
Vi tycks stå längre än någonsin från målet om ett diskrimineringsfritt samhälle. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är den aktör som med 126 miljoner i årligt anslag har de ojämförligt största resurserna och möjligheterna att bistå personer som drabbas av diskriminering.
En systematisk granskning av myndighetens första decennium visar att sammanslagningen av de fyra ombudsmannamyndigheterna 2009 varken lett till ökad effektivitet eller gjort det enklare för människor som diskrimineras att få hjälp.
Den här rapporten konstaterar att DO stegvis avlägsnat sig från sitt kärnuppdrag för att istället fokusera på information och främjandearbete. Det har skett trots att det inte går att visa några säkra resultat av en sådan kursändring och trots att det saknas stöd i forskning för att den valda strategin är effektiv.

Webbinarium

I media

Om rapportförfattaren

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist och fil.dr i rättssociologi. Hon har arbetat många år på fackförbund med frågor om arbetsmiljö och diskriminering men också haft förordnanden som arbetsmiljöråd i Kanada och som JämO. Sedan 2013 är hon knuten till den rättssociologiska institutionen på Lunds universitet.

Lena Svenaeus. Foto: Arena Idé. Högupplöst och fri att använda.