Trafikupphandlingarnas kostnader

Det sades att trafikupphandlingarna var för dyra, så staten som beställare valde en upphandlingsstrategi som gick ut på internationalisering. Nu har Lars-Fredrik Andersson och Ingemar Dahlqvist analyserat hur detta har påverkat och påverkar konkurrensen om projekten, kostnaden för arbetskraft, samhällskostnaden samt den så kallade svenska modellens funktion.

Rapportförfattarna har tittat på stora upphandlingar så som Södra länken och Förbifart Stockholm, och kommer fram till att konsekvenserna är inte bara negativa för den svenska modellen, utan Sverige har till och med förlorat ekonomiskt på strategin, då skatteintäkterna minskat mer än vad vinsten genom billigare entreprenörer ökat.