Transnationell jämlikhetspolitik

I den europeiska samtiden är vi, våra arbeten, brist på arbeten, idéer, ekonomiska kriser, ekonomisk tillväxt, konflikter och politik i rörelse över nationsgränser. Detta är ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva som saknar en tydlig jämlikhetspolitik. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor och inte endast ett fåtal tillgång till försörjning, bostad, möjlighet att bilda en familj, utbilda sig, få vård. En politik för social rättvisa som strävar efter att ge alla människor möjlighet att lyckas och där olyckor, misslyckande och kriser inte slår ut människor ur samhället.

Det är alltmer uppenbart att dagens transnationella Europa saknar ett transnationellt politiskt projekt för jämlikhet. Skillnader i människors levnadsvillkor ökar samtidigt som politiska lösningar som separerar människor utifrån etnisk bakgrund ökar i popularitet. Det är både ett tecken på oro i samhället och oroande i sig självt med sådana människosärskiljande samhällstendenser. Dessutom är det europeiska transnationella samhälle som vi lever i en del i en större och alltmer globaliserad och gränsöverskridande värld som ofta beskrivs som komplex och svårbegriplig.

Hur formuleras en europeisk framåtblickande vänsterpolitik mitt i allt detta?

Hanna Eklunds rapport Transnationell jämlikhetspolitik: en rapport om den europeiska konstitutionen och framtidens vänsterprojekt visar hur den europeiska konstitutionen kan användas för att förverkliga politiska projekt för jämlikhet och social rättvisa. Rapport motiverar varför framtidens jämlikhetspolitik måste vara transnationell, och beskriver konkreta områden för förändring: en europeisk omsorgspolitik, en politik för fri rörlighet, möjligheter att använda den europeisk konstitutionen för omfördelning och social rättvisa.