Under falsk flagg

Diskussionen kring satsningar på väg och järnväg har varit i debattens centrum under en längre tid i samtliga partier. Ofta är utgångspunkten för denna debatt den bild av läget som produceras av myndigheter. Inte minst har Finansdepartementets beskrivning av läget ett stort genomslag.

Sedan 2012 har det dock skett en betydande omsvängning i hur Finansdepartementet beskriver investeringsutvecklingen och behoven. Den tidigare dominerande bilden av stora transportproblem och betydande behov av ökade investeringar, byttes mot en betydligt mer positiv syn på investeringsläget.

I den här rapporten granskar Arena Idés chefsekonom, Sandro Scocco, och Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå Universitet, de underliggande faktorerna bakom denna omsvängning av verklighetsbeskrivningen. Rapporten konstaterar att den nya och mer positiva bilden av investeringsläget kan tillbakavisas på rent statistiska grunder. Den ger helt enkelt på centrala punkter en felaktig bild av verkligheten.

En demokratisk debatt om offentliga resursers användning behöver utgå ifrån en korrekt verklighetsbeskrivning för att bli meningsfull. Ur det perspektivet är denna rapport ett viktigt bidrag.