Uppdatera klimatpolitiken | Magnus Nilsson

EU är just nu i färd med att staka ut klimatpolitiken fram emot 2030. Om debatten om den svenska och europeiska klimatpolitiken baseras på en inaktuell verklighetsbild lär vi knappast få en fungerande politik.

Med detta som bakgrund diskuterar Magnus Nilsson hur den svenska klimatpolitiken på några punkter kan och bör uppdateras för att vi snabbare ska få ned utsläppen.

En ökning av energipriser är att vänta om vi måste fasa ut fossila bränslen. Enligt Nilsson slår detta hårdast mot redan utsatta. Vi behöver nya sätt att föra en smart klimatpolitik.

Marknaden är inte kapabel att hantera klimatkrisen. Marknaden kan inte hindra företag att pumpa upp och sälja olja. För att säkra att de fossila bränslena stannar kvar i marken och inte utnyttjas, krävs regleringar, ekonomiska styrmedel, investeringar och mycket annat. Vi kallar det politik.

– Utdrag ur Magnus Nilssons rapport

____________________________________________________________________

Skärmklipp 2014-12-02 12.36.02

Magnus Nilsson är journalist och miljökonsult. Han har tidigare bland annat varit verksam som pressekreterare och som ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län (1995-2003).

 

 

Rättelser och tillägg 150602