Vad hände i den gula zonen? – Flera perspektiv på konflikten vid Mölnlycke Health Cares fabrik nummer ett i Thailand

Av Mats Wingborg

Den gula zonen ligger i en lagerhall i en fabrik i Thailand. Fabriken ägs av Mölnlycke. Det uppstår en konflikt mellan det lokala facket och arbetsgivaren, som bland annat leder till att ett antal arbetare avskedas.

Denna rapport handlar om denna händelse, men också om vad de svenska fackliga organisationerna kan, och inte kan, göra för att stödja sina fackliga kollegor och vad den internationella fackliga rörelsen kan göra.

Vi har bett författaren och journalisten Mats Wingborg skriva denna rapport för vi vill konkret belysa vilka utmaningar det globala fackliga arbetet står inför. Vi hoppas denna rapport kan användas i utbildnings- och studiesyfte.

Läs rapporten

Ladda ned Vad hände i den gula zonen? (pdf)