Vad har hänt med svensk industris konkurrenskraft sedan 1990-talet?

Den här rapporten presenterar för första gången en analys av svensk industris internationella konkurrenskraft sedan mitten av 1990-talet. Tre slutsatser sticker ut:
1. Det globala skiftet i konkurrenskraft är anmärkningsvärt, från G7-länderna till tillväxtländerna (framför allt Kina).
2. Svensk industris konkurrenskraft har förbättrats något i förhållande till G7-länderna.
3. Marknadspotentialen är enorm: endast 0,5 % av de löner och vinster som skapas i världen under ett år av att producera världens efterfrågan på industriprodukter tillfaller idag Sverige.

För att på något betydande sätt stärka svensk industris konkurrenskraft krävs att den investeringsskuld som under flera decennier har växt snabbt regleras. För att göra detta krävs att det finanspolitiska ramverket reformeras under en tioårsperiod.

I media

Debattartikel i Dagens Industri: “Reformer krävs för att stärka svensk industri”

 

Om författaren

Daniel Lind arbetar som forskningsledare för det gemensamma produktivitetsprojekt som drivs av Facken inom industrin och Arena Idé. Under de senaste 15 åren har han arbetat som facklig chefsekonom och samhällspolitisk chef. I dessa roller har han även forskat om globaliseringen, produktivitet och industrins roll i moderna ekonomier.