Vad ska vi göra åt inflationen?

I Vad ska vi göra åt inflationen? skriver Arena Idés German Bender, Håkan A Bengtsson, Daniel Lind och Elinor Odeberg om den nya situation vi nu befinner oss i. Efter en lång period med låga inflationsnivåer har prisökningarna rakat i höjden, först på grund av pandemin och sedan också på grund av kriget i Ukraina, och ökade kostnader för el och bränsle.

I rapporten skriver författarna också om vilka utmaningar vi står inför när vi går in i en lågkonjunktur. Inte minst vad det gäller löneutvecklingen, risken för att ökad inflation leder till ökade vinster och att många tar tillfället i akt att smyghöja priserna.

Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas i nuvarande läge.

Rapporten har skrivits i samarbete med Friedrich Ebert Stiftung i ett utbyte om inflationsbekämpning i Europa och i EU.