Välfärdens behov och resurser

En kartläggning av demografiska behov och skattefinansierad produktion av välfärdstjänster i Sverige 1990–2018.

Läs rapporten (pdf)

Rapporten Välfärdens behov och resurser är en kartläggning av offentligt finansierade resurser som används för att producera välfärdstjänster. Syftet är att inför varje val utvärdera hur välfärdsresurser utvecklats i förhållande till behoven under gångna mandatperioden.

Det är inte okomplicerat, då det i dagsläget saknas en sammanhållen statistik som på ett tydligt sätt visar hur mycket resurser som används. I takt med att en allt större del av välfärdsproduktionen utförs av privata utförare har det blivit allt mer missvisande att beskriva resurserna enbart utifrån det som produceras i offentlig verksamhet.

Författarna har i de beräkningar som presenteras av välfärdsproduktionen också inkluderat privata välfärdsaktörer som är offentligt finansierade genom användande av officiell svensk statistik och erkända statiska metoder för att skatta den privat utförda välfärdens bidrag.

Författarna jämför sedan den totala resursanvändningen med SKL:s bedömning av hur behoven av välfärden har utvecklats under perioden 1990–2017. På så sätt kan författarna bedöma om resurserna ökat eller minskat under perioden i förhållanden till behoven.

I motsvarande rapport inför förra valet var det tydligt att det under finans- och fastighetskrisen i början på 90-talet byggts upp en betydande välfärdsskuld, tolkat som att ett gap hade uppstått mellan resurser och behov.

Om författarna:
Sandro Scocco är chefsekonom på Arena Idé.
Lars-Fredrik Andersson är docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet.
Jonathan Borggren är strategikonsult och Fil Dr i kulturgeografi.