Vanliga påståenden om invandrare och invandring – vad säger forskningen?

Syftet med rapporten är att bemöta vanliga påståenden om invandring och invandrare med internationell empirisk forskning. Rapportens tre avsnitt utgår från regeringens lista över vanliga påståenden om invandrare och invandring.

Det finns föreställningar om att invandrare kommer till Sverige enbart för att leva på bidrag, att invandringen leder till lönedumpning, högre arbetslöshet och ökad brottslighet. Dessa är bara ett urval av de påståenden om invandring och invandrare som cirkulerar i samhället. Syftet med denna rapport är att bemöta vanliga påståenden om invandring och invandrare med in­ ternationell empirisk forskning. Fördomar om invandrare är inte sällan ömsesidigt uteslutande, t ex myterna ”invandrare tar alla jobb” och ”alla invandrare är bidragsberoende” som omöjligt kan gälla samtidigt. Rapporten riktar sig till alla de som undrar vad forskningen säger.

Julia Boguslaw är doktorand i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat utkommit med boken “Svensk invandringspolitik under 500 år: 1512–2012” (Studentlitteratur 2013).

 

 

 

© Oss alla och skribenterna

Rapporten är framtagen inom ramen för initiativet ”Oss alla” med stöd från Postkodlotteriet. Teskedsorden är samarbetspartner till Oss alla.