Värden i välfärden – Om styrning och organisering efter New Public Management

Rapport 1 i serien “Styra eller styras – Om styrning av välfärden”

Ekonomisering och marknadslösningar skulle leda till en effektivare offentlig sektor. Avbyråkratisering, privata företag, målstyrning, individuell valfrihet – idéerna lät bra i teorin. Men hur blev det?

Sedan mitten av 80-talet har New Public Management kommit att dominera den offentligt finansierade verksamheten. De senaste åren har dock kritiken från allmänheten varit hård. Avancerade skatteupplägg, stora vinst-uttag och försämrad kvalitet har undergrävt förtroendet för välfärden.

Vad finns egentligen för alternativ till New Public Management? Är svaret återreglering eller finns det en tredje väg?

Tankesmedjan Arena Idé har bett Åke Sandberg att göra en översikt över New Public Management och alternativa möjligheter. Rapporten är den första delen av projektet Styra eller styras? – Om styrning av välfärden som är ett projekt initierad av Arena Idé för att stimulera ett samtal om styrningen av välfärden.

Rapporten presenterades i april 2014.

Ladda ner en ny reviderad version från juni 2014 här ››

Ladda ner ett rättelseblad till den tryckta versionen av rapporten här ››

 

Om författaren

Åke Sandberg är sociolog och civilekonom, professor emeritus vid Stockholms universitet, Sociologiska institutionen, tidigare verksam vid Arbetslivsinstitutet och KTH, Institutionen för industriell ekonomi och organisation samt Skolan för Datavetenskap och kommunikation/CSC. Hans senaste bok är antologin Nordic Lights: Work, management and welfare in Scandinavia, SNS förlag 2013. Foto: Åke Bruce.

Porträtt Åke Sandberg

 

Tre rapporter

Projektet “Styra eller styras” kommer att resultera i minst tre publikationer.

Åke Sandbergs rapport ”Värden i välfärden” publicerades i april 2014. Lotta Victor Tillbergs bok ”Kvalitetsjakten” kom ut i juni 2014 och Jesper Meijlings bok ”Marknad på villovägar” kommer att publiceras i augusti 2014.