Varför privata sjukvårdsförsäkringar?

Vad kan vi lära av hur privata sjukvårdsförsäkringar har påverkat vården i andra länder? Finns det utrymme för privata sjukvårdsförsäkringar i ett jämlikt sjukvårdssystem? Kan försäkringarna till och med bidra till en mer jämlik vård? Eller behöver politiker begränsa eller förbjuda dem?

I samarbete med European Observatory on Health Systems and Policies publicerar Arena Idé det inledande kapitlet till boken Privata sjukvårdsförsäkringar – historia, politik och effekter i ett internationellt perspektiv (International experience with private health insurance: history, politics, performance) av Sarah Thomson, Anna Sagan och Elias Mossialos (redaktörer). Boken är utgiven av European Observatory on Health Systems and Policies på Cambridge University Press år 2020. Översättningen har gjorts av Translator Scandinavia AB. Översättningen publiceras med tillstånd av European Observatory on Health Systems and Policies och författarna.

SvD 18/6 2021: Reglera privata sjukvårdsförsäkringar hårdare  

Arena Idés Lisa Pelling skriver om studien i Svenska Dagbladet tillsammans med Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare på LO

LO-bloggen 22/9 2021: Delseger för jämlik vård! 

LO:s utredare Ulrika Lorenzi skriver om rapporten.

 

Författare

Sarah Thomson är senior expert på finansiering av hälsovårdssystem vid Världshälsoorganisationens kontor för stärkande av hälsovårdssystem i Barcelona, ​​Spanien.

Anna Sagan är forskare vid European Observatory on Health Systems and Policies, London School of Economics and Political Science och vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Storbritannien.

Elias Mossialos är en av två direktörer för European Observatory on Health Systems and Policies. Han innehar också Brian Abel-Smiths professur i hälsovårdspolitik, vid London School of Economics and Political Science, London, Storbritannien.

European Observatory on Health Systems and Policies är ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och europeiska länder med syfte att stärka sjukvårdssystemen och bidra till bättre hälsa.