Växande regionala obalanser

Den svenska ekonomiska geografin genomgår en snabb förändring. Allt fler tjänstejobb skapas i storstäderna. I takt med att industrijobben minskar bidrar det till färre jobb totalt sett utanför storstäderna. Det hänger samman med storstädernas ekonomiska mångfald: att tjänsterna växer fram i nära koppling till andra relaterade verksamheter. Många tjänster kräver specialkompetenser och hög utbildning, resurser som främst finns i storstäder. Därtill finns starkare efterfrågan kopplad till högre privat köpkraft och offentlig konsumtion. Då dessa processer i hög grad är självförstärkande, spelar politiken en viktig roll för att hantera omvandlingens negativa effekter.

 

Författare:

Lars-Fredrik Andersson är docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet och ankunuten till Arena Idé. Han forskar om arbetsmarknad, välfärd och tillväxt ur ett historiskt perspektiv.

Rikard H Eriksson är professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet och ankunuten till Arena Idé. Han forskar om arbetsmarknad, välfärd och tillväxt ur ett rumsligt perspektiv.

Emelie Hane-Weijman är doktor i kulturgeografi vid Umeå universitet. Hon forskar om arbetsmarknadsförändringar utifrån ett rumsligt perspektiv.

 

Publicerad här