“Vi har aldri vært kulturradikale”

“Kulturradikalism var en term för att mildra konflikter i ett konfliktfylld situation. Men det fylls med mening och utan innehåll”.

I en ny artikel, utgiven av Arena Idés Ny tid-projekt, problematiserar Håvard Friis Nilsen, chef för den norska tankesmedjan Res Publica, begreppet “kulturradikal” genom att fördjupa sig i Georg Brandes teorier om kulturradikalism.

Varför finns det inga kulturradikaler?

Georg Morris Cohen Brandes, född 4 februari 1842, död 19 februari 1927 i Köpenhamn, var en dansk-judisk litteraturkritiker och litteraturforskare. Brandes hade ett enormt inflytande över skandinavisk litteratur från 1870-talet fram till sekelskiftet. Han räknas som en av de mest inflytelserika teoretikerna och ideologerna bakom det modernas genombrott i den skandinaviska litteraturen.

Vid drygt trettio års ålder formulerade Brandes principerna för en ny realism i konsten och litteraturen där problem skulle sättas under debatt. Hans litterära målsättning delades av många författare, inte minst av den norske dramatikern Henrik Ibsen. Även August Strindberg var inspirerad av Brandes idéer.

Ny Tid är ett projekt inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är är befrämja en radikal och progressiv idéutveckling inom olika politikområden. Projektet kommer att söka inspiration från såväl andra länder som de senaste forskarrönen. Inom projektet kommer vi att publicera rapporter och uppsatser kring en rad frågor och med en bred ansats. Rapporterna kommer att presenteras och diskuteras på offentliga seminarier.

Läs rapporten

Ladda ned rapporten “Vi har aldri vært kulturradikale” (pdf)