Villkoren för utländska bärplockare | Mats Wingborg

Den kommersiella bärplockningen i Sverige har väckt många känslor. Främst genom återkommande skandaler där utländska bärplockare blivit utan lön, fått arbeta under odrägliga förhållanden och bott i undermåliga anläggningar eller i läger i skogen.

Samtidigt har flera initiativ tagits för att förbättra bärplockarnas villkor. Migrationsverket har stramat upp sitt regelverk, seriösa företag i branschen har upprättat sociala kontroller för viseringsplockare och Kommunal har tagit fram ett nytt kollektivavtal.

Läs Mats Wingborgs rapport Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014.